Warszawa miasto swingu O Warszawie

Komunikacja w Warszawie

19 stycznia 2009

Warszawa to olbrzymia metropolia, która potrzebuje równie dużego systemu komunikacji miejskiej. Dlatego też warto przyjrzeć się pokrótce jego historii i charakterystyce. Po zniszczeniach II wojny światowej, powstania warszawskiego i powojennych rozbiórkach kamienic, w mieście poprowadzono i poszerzono kilka bardzo ważnych ciągów komunikacyjnych. Jednakże przez kolejne dziesięciolecia, aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku inwestycje komunikacyjne były niewystarczające. Miasto rozwijało się, mieszkańców przybywało a komunikacja miejska pozostawiała wiele do życzenia. Warszawa długo była jedną z nielicznych stolic europejskich, która pozbawiona była metra. Co więcej, nadal brakuje kilku połączeń mostowych, miasto nie ma też obwodnic i ruch tranzytowy prowadzony jest przez centrum. W innych większych europejskich stolicach ten problem rozwiązano kilkadziesiąt lat temu. Jednym z głównych zadań miasta jest rozwój sieci transportu miejskiego, mogącego stać się alternatywą dla transportu samochodowego, którego rola w centrum miasta będzie ograniczana. Jednym ze sposobów na jego ograniczenie miało być wytyczenie stref płatnego parkowania. Dodatkowo miasto zarabia dzięki temu na parkometrach. Owa strefa powstała w roku 1999 w śródmieściu, w przyszłości rozważa się również wprowadzenie opłat za wjazd do centrum. Co nieco przypomina to parodię, w końcu brak przyzwoitej komunikacji miejskiej, na co więc mieliby zamienić kierowcy swoje samochody. Jednocześnie od początku XXI w. prowadzone są działania mające na celu zintegrowanie różnych środków transportu. Przy dużych węzłach przesiadkowych powstają parkingi typu Parkuj i Jedź uruchomiono wspólny bilet ZTM-KM rozszerzając następnie jego zasięg na kolejne gminy podwarszawskie. Co więcej, należy zauważyć, iż wydłużono sieć autobusów podmiejskich, na ciągach ulic pozbawionych komunikacji szynowej powstają wydzielone pasy dla autobusów, następuje też sukcesywna wymiana taboru i modernizacja linii tramwajowych i kolejowych.

Warszawa nie posiada obwodnicy, a większość ruchu na osi wschód-zachód odbywa się przez centrum miasta. Aktualnie w fazie projektów jest układ dwóch, a następnie trzech obwodnic – w okresie przejściowym funkcjonować będzie Obwodnica Etapowa Warszawy, z której docelowo ma powstać Obwodnica Miejska (przez most Północny i Siekierkowski) oraz Ekspresowa Obwodnica Warszawy prowadząca ruch tranzytowy z autostrady A2 (Berlin – Moskwa) i dróg ekspresowych S8 (Wrocław – Suwałki) i S17 (Warszawa – Lublin), przez most Grota i Południowy.